ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിയും റിപ്പപ്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണവും ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ബുക്ക് & amp; മാർക്കെഴുത്തുകാരെ മാർച്ച് എട്ടിന് നടത്തുന്നു. എറണാകുളത്ത് ഭാരത് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, എൺപത് മുതൽ എട്ടു വരെ നീളുന്നു. കേരള സർക്കാരിന്റെ സഹകരണം, ടൂറിസം, ദേവസ്വം എന്നിവയുടെ മന്ത്രി ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേരള സർക്കാരിന്റെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ശ്രീ സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.